3D classroom – המחשת תכני לימוד בתלת ממד

נין נון נציגת Sensa VIS, מציעה דרך להנגשת נושאי לימוד מורכבים להבנה באופן פשוט וברור, באמצעות תוכנת 2D ו 3D ללמידה חזותית בשם 3D classroom
תוכנת ה 3D CLASSROOM הינה כלי ללמידה חזותית, המאפשרת לתלמידים להפוך להיות מעורבים יותר בתהליך הלימוד, בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ומתוך כך להשגת תוצאות טובות יותר מאלו שהשיגו בעבר.
המחנך, המורה – נשאר מרכז הידע.
המחנך מנווט בצורה עצמאית בתוכנה ומשלים בהסבריו את אשר התלמידים רואים.               לדוגמא- המורה יכול לשאול שאלה ואת התשובה של התלמיד להדגים דרך התוכנה.
המחנך מתאים את רמת הדיבור לרמת התלמידים ועל כל התוכנה מתאימה, הן לילדים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

                                                    
תוכנת ה 3D CLASSROOM כוללת את הנושאים הבאים: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, גיאוגרפיה, אסטרונומיה ומתמטיקה. מוצר התוכנה משווק ברישיון שימוש לשלוש שנים וכולל 3-4 עדכונים בשנה: עדכוני תכני לימוד וכן עדכוני גרסה על פי שאלון שמועבר אחת לחצי שנה למורים.
מחקרים בתחום למידה חזותית - Visual learning מראים כי-
רוב אוכלוסיית העולם (65%) הינם לומדים חזותיים ולמרות זאת רוב חומרי הלימוד מועברים בדרך של טקסט, הרצאה (80%)- ידוע כי המוח מעבד יותר מהר תמונה מאשר טקסט ועל כן הבנתו של התלמיד תגדל.
שימוש בתוכנת תלת מימד עוזר בלמידת והפשטה של תכנים מורכבים, ומשפיע בצורה חיובית על המוטיבציה של התלמידים ומשפר את הלמידה ב-עד%60 .

                             

טופס התקשרות

* שדה חובה